Nord Universitet

Nord Universitet

Norsk som andrespråk, 15 stp

The Norwegian Language as a Second Language, 15 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studentar tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innleiing

  Innhaldet i studiet er norsk som andrespråk. Undervisinga vil ta utgangspunkt i vaksne elevar/ deltakarar og studiet vil ha vaksnes læring som fagleg ramme.

  Målgruppe

  Målgruppa for studiet er lærarar og leiarar i kommunal og fylkeskommunal vaksenopplæring.

  Opptakskrav og rangordning

  Godkjent lærerutdanning med minimum 30 stp. norsk.

  Venta læringsutbytte

  Kunnskap

  Studenten

  Dugleik

  Studenten

  Generell kompetanse

  Studenten

  Former for arbeid, læring og vurdering

  Forelesing, gruppearbeid, dialog og sjølvstudium.

  To arbeidskrav som vere bestått for å gå opp til eksamen.

  Individuell heimeeksamen.

  Kostnader

  Studieavgift kr. 2500.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  NOA500, Norsk som andrespråk 15 x15
  Sum studiepoeng 15 0 15