Nord Universitet

Nord Universitet

Regnskap II, 30 stp - FU

Course for accountants, 30 ects

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.05.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet Økonomistyring, 30 studiepoeng er en økonomiutdanning med vekt på kombinasjon av teori og praktiske øvinger med bruk av relevante IT-verktøy. Studiet er et tilbud til personer som vil øke sin kompetanse innen "kortsiktig" og "langsiktig" økonomistyring.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Deltakerne skal tilegne seg:
  - Grunnleggende forståelse for begreper - og anvendelser - innen bedriftsøkonomisk analyse
  - Grunnleggende ferdigheter innen bruk av tekstbehandling, regneark og presentasjonverktøy - med vekt på anvendelse inn mot bedriftsøkonomisk analyse og økonomistyring
  - Innsikt i både driftsregnkapets og budsjettets muligheter mht forbedring av bedriftens økonomistyring
  - Forståelse for viktigheten av langsiktig og strategisk økonomistyring: med innføring i metoder, teknikker og innfallsvinkler for å sikre langsiktigheten i bedriftens økonomistyring.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningsopplegget legges av den enkelte FU-avdeling i samråd med HiNT. Denne beslutningen inkluderer bl.a. hvilke(t) semester emnene gjennomføres i, omfang av forelesninger og evt. andre undervisningsaktiviteter.

  Videre studier

  Studiet er et tilbud til personer som ønsker å styrke sin kompetanse innenfor økonomistyring.

  Studiet kan inngå som del av en bachelorgrad i regnskap eller økonomi og administrasjon.

  Studiemodell

  Hvert av emnene kan gjennomføres enten høst eller vår.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ØKO213FU, Økonomisk styring 1 15 7.57.5
  ØKO214FU, Finansiering og investering 15 7.57.5
  ØKO212FU, Driftsregnskap og budsjettering 15 7.57.5
  ØKO326FU, Virksomhets- og regnskapsorganisering 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 60 30 30