Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk bedriftsledelse, 10 studiepoeng

Leadership and management, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  01.12.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Læringsmål

  Studenten skal gjennom undervisninga:

  I sum skal dette bidra til kompetanse som øker bedriftens konkurranseevne og langsiktige lønnsomhet

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Vår
  ØKO932, Praktisk bedriftsledelse 10 10
  Sum studiepoeng 10 10