Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk helse, omsorg og velferdsplanlegging - 15 stp

Praktisk helse, omsorg og velferdsplanlegging - 15stp

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.12.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  15 studiepoeng

  Innledning

  Ønsker du å lære mer om samfunnsplanlegging og kunne gjennomføre utredninger og planarbeid på en faglig forsvarlig måte, er dette et studium for deg. Du får kunnskap og ferdigheter i analyse og samfunnsplanlegging spesielt rettet inn mot helse, omsorg, og velferdsområdet. Emnet KOM9100 gjennomgår strategisk planlegging og langtidsplanlegging i helse og omsorgstjenester, viktige relevante samfunnstrender, metodegrunnlaget for kvantitative undersøkelser, hvordan gjennomføre utredninger med bruk av ressursportalen.no og hvordan best utnytte det rike datamaterialet om finnes.

  Målgruppe

  Kommunalt ansatte som har ansvar eller delansvar for helse-, omsorg og velferdsplanlegging.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Gjennomført og bestått studium gir 15 studiepoeng. Det er også mulig å delta på samlingene uten å avlegge eksamen. Delatgerne får da tildelt kursbevis.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  KOM9100, Praktisk helse, omsorg og velferdsplanlegging 15 X15
  Sum studiepoeng 15 0 15