Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk ledelse og kunnskapsdeling, 10 studiepoeng

Leadership, Management and Networking, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  30.09.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Læringsmål

  Studenten skal gjennom undervisninga:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisning, gruppearbeid, presentasjon og arbeid i læringsgrupper mellom samlingene med innleveringer. Læringsgrupper på tvers av bedriftene som forplikter seg gjennom psykologisk kontrakt på blant annet ansvar for hverandres læring

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  ØKO934, Praktisk ledelse og kunnskapsdeling 10 10
  Sum studiepoeng 10 10