Nord Universitet

Nord Universitet

Praktisk ledelse og kunnskapsdeling, 10 studiepoeng

Leadership, Management and Networking, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.09.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Faget gir en innføring i ledelsesfaget, med vekt på å utvikle evne til å analysere og tilnærme seg praktiske ledelsesutfordringer gjennom ulike perspektiv. Studiet er praksisnært og tilpasset bedriftenes behov. Etter gjennomført studium skal studenten ha innsikt i sentrale perspektiver, modeller og teorier knyttet til strategiarbeid og organisasjon og ledelse, og være i stand til å anvende disse på utfordringer i egen bedrift

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Forventet læringsutbytte

  Kunnskap

  Etter fullført studium skal studenten ha kunnskap om:

  Ferdigheter

  Etter fullført studium skal studenten kunne forstå og:

  Generell kompetanse

  Etter fullført studium skal studenten kunne:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisning, gruppearbeid, presentasjon og arbeid i læringsgrupper mellom samlingene med innleveringer. Læringsgrupper på tvers av bedriftene som forplikter seg gjennom psykologisk kontrakt på blant annet ansvar for hverandres læring

  Studieevaluering

  Studieprogrammet evalueres årlig av studentene gjennom emneundersøkelser (midtvegsevaluering og sluttevaluering). Evalueringene inngår som en del av universitetets kvalitetssikringssystem.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  ØKO934, Praktisk ledelse og kunnskapsdeling 10 10
  Sum studiepoeng 10 10