Nord Universitet

Nord Universitet

Prosjektledelse 7,5 studiepoeng

Project Management 7,5 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  06.01.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  7.5 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ØKO961, Prosjektledelse 7.5 7.5
  Sum studiepoeng 7.5 0 7.5