Nord Universitet

Nord Universitet

Psykisk helse i barnehagen, 10 stp, videreutdanning

Mental health in the kindergarten

Fakta

 • Dato for godkjenning

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Dette studiet har blitt til i et samarbeid mellom Nord universitet, Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUP) ved Sykehuset i Levanger og Oppvekstprogrammet i Nord-Trøndelag. Studiet er finansiert av Oppvekstprogrammet og gis som et tilbud fra Barnehagelærerutdanningen ved Nord universitet (Trøndelag).

  Målgruppen er alle ansatte i barnehage, og målsettingen er at deltagerne skal få bedre kunnskap om barns psykiske helse og barenhagen som helsefremmende arena.

  Målgruppe

  Ansatte i barnehager.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Deltakere som ikke har generell studiekompetanse eller realkompetanse kan gjennomføre studiet og få kursbevis.

  Ved stor søkning vil søkere hvor to eller flere søkere kommer fra samme barnehage bli prioritert.

  Søkere skal legge ved bekreftelse fra arbeidsgiver på at søknad skal sendes.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studiet skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

  Studenten:

  - skal ha god kunnskap om barnehagen som helsefremmende arena for barns psykiske helse

  - skal ha god kunnskap om hvordan å oppdage barn i risiko i barnehagen

  - skal ha gode ferdigheter i å kommunisere med barn, foresatte og eksterne samarbeidspartnere

  - skal ha gode ferdigheter i å legge rette for de barna som trenger hjelp

   

  Oppbygning og sammensetning

  Se nærmere beskrivelse i emneplanen og studiets nettside.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen PC. Studentene må bruke læringsplattformen Fronter aktivt underveis i studiet.

  Kostnader

  Studieavgifter m.v. dekkes av Oppvekstprogrammet Nord-Trøndelag. Kostnader til vikarer, reise, litteratur o.l. avklares mellom den enkelte student og arbeidsgiver. Studenter utenfor Nord-Trøndelag vil bli avkrevd en studieavgift på kr 2 000,-

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  PSYB900, Psykisk helse i barnehagen 10 10
  Sum studiepoeng 10 0 10