Nord Universitet

Nord Universitet

Regnskap I, 30 stp - FU

Course for Accountants, 30 ects

Fakta

 • Dato for godkjenning

  27.05.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet er en praktisk rettet økonomiutdanning med vekt på kombinasjon av teori og praktiske øvinger - også med bruk av IT. Studiet er et tilbud til personer som ønsker kompetanse for å arbeide med regnskap og økonomistyring.

  Deltakerne skal tilegne seg:
  - Grunnleggende forståelse for - og ferdigheter innen emnene regnskap og finansregnskap.
  - Ferdigheter innen bruk av IT i avslutningen og analyse av virksomhetens regnskap.
  Studiet består av fire emner på i alt 37,5 studiepoeng fordelt på emnene regnskap, finansregnskap, øk.adm programvare og bacheloroppgave regnskap.

  Studiet består av fire emner på i alt 37,5 studiepoeng fordelt på emnene regnskap, finansregnskap, økonomisk administrativ programvare og bacheloroppgave i regnskap.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningsopplegget avgjøres av den FU-avdeling som gjennomfører studiet. Denne beslutningen inkluderer bl.a. hvilke(t) semester emnene gjennomføres i og omfang av forelesninger.
   

  Videre studier

  Studiet kan inngå som en del av en bachelorgrad i regnskap eller økonomi og administrasjon.

  Studiemodell

  Hvert av emnene kan gjennomføres enten høst eller vår.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  ØKO314FU, Økonomisk administrativ programvare 15 7.57.5
  ØKO110FU, Regnskap 15 7.57.5
  ØKO220FU, Finansregnskap 15 7.57.5
  ØKO121FU, Bedriftsøkonomisk analyse med programvare 15 7.57.5
  Sum studiepoeng 60 30 30