Nord Universitet

Nord Universitet

Rytmisk korledelse, 30 stp

Modern vocal group: Leading and conducting

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.02.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Dette er en utdanning i rytmisk korledelse som gir grunnleggende kvalifikasjoner som kordirigent.

  Studiet er samlingsbasert og går over ett studieår. Samlingene vil bli lagt til Levanger og det jyske musikkonservatorium i Aalborg. Vi benytter både danske og norske faglærere. Mellom samlingene vil det være veiledning og oppfølging med faglærerne via internettet.

  Innholdet under samlingene vil være preget av gjennomgang av fagstoff og refleksjoner rundt studentenes eget praksisfelt. Det forutsettes at kandidaten i løpet av studiet øver ukentlig med sitt eget kor / vokalgruppe. Faglærer gir veiledning underveis.

   

  Opptakskrav og rangering

  Forutsetninger for å bli tatt opp til dette studiet er minimum 60 studiepoeng i musikk. Realkompetanse blir vurdert. Det skal i tillegg bestås en opptaksprøve.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Videre studier

  Studiet gir grunnlag for å søke opptak til andre del av diplomstudiet i rytmisk korledelse ved det jyske musikkonservatorium i Danmark.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  KOR510, Rytmisk korledelse og metodikk 10 x10
  KOR520, Korkunnskap 10 x10
  KOR530, Sang, spill og bevegelse 10 x10
  Sum studiepoeng 30 0 30