Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk 1, 30 stp

Southern Sami 1, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  29.06.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Sørsamisk 1 er et studie i sørsamisk tale- og skriftspråk. Studiet kan inngå som del av lærerutdanning/barnehagelærerutdanning.

  Studiet er et språkstudium, men omfatter også arbeid med litteratur og kultur. Studiet gir innføring i fagdidaktikk knyttet til sørsamisk undervisning og læring i barnehage og skole.

  Studentene skal:

  Sørsamisk 1 består av tre emner:

  1. Sørsamisk språkkunnskap, 20 stp

  2. Sørsamisk litteratur og kultur, 5 stp

  3. Fagdidaktikk sørsamisk, 5 stp

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse inklusive sørsamisk fra videregående skole eller tilsvarende realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Studentene skal

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Dette er et samlingsbasert, deltidsstudium over ett år. Studiet foregår i stor grad på sørsamisk.

  Undervisningsmetodene vil variere mellom forelesninger, klasseundervisning, ekskursjoner, selvstendig jobbing og gruppearbeid. Noen emner vil kunne organiseres som fjernundervisning/nettundervisning.

  Skriftlige oppgaver og arbeidskrav må leveres elektronisk.

  Alle oppgavene, arbeidskrav og eksamener skal skrives på sørsamisk.

  All undervisning i studiet er obligatorisk. For å få studiet godkjent kreves minimum 80 % frammøte.

  Vurderingen skal:

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Videre studier

  Sørsamisk 1 kvalifiserer for opptak til sørsamisk 2

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  SØR110, Sørsamisk språkkunnskap 20 x20
  SØR120, Sørsamisk litteratur og kultur 5 x5
  SØR130, Fagdidaktikk sørsamisk 5 5
  Sum studiepoeng 30 0 30