Nord Universitet

Nord Universitet

Sørsamisk 2 / Åarjelsaemien 2, 30 stp

South Sami 2, 30 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  10.02.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Et folks språk er et grunnleggende fundament for egen kultur og en primær faktor for tilhørighet og selvforståelse. Det er den viktigste formidler av tanker, ideer, skikker og tradisjoner fra en generasjon til neste.

  Faget sørsamisk ved Høgskolen i Nord-Trøndelag er organisert som to studieenheter, Sørsamisk 1 og Sørsamisk 2, hver med et omfang på 30 studiepoeng. Sørsamisk 2 er en forlengelse av Sørsamisk 1 og tar sikte på en videreføring og utdyping av sentrale studieemner.
  Studiet kan inngå som valgfri del av lærerutdanning eller i en bachelorgrad. Den kan også være videreutdanning i flere sammenhenger.

  Språkstudiene er tenkt som sentralt innslag i en framtidig sørsamisk lærerutdanning, og med vekt på sørsamisk som morsmålsstudium. Undervisningsspråket vil primært bli sørsamisk, og alle skriftlige arbeider og oppgaver skal leveres på sørsamisk.

  Opptakskrav og rangering

  Sørsamisk 1 eller tilsvarende.

  Studiemodell

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  SØR140, Sørsamisk 2 / Åarjelsaemien 2 30 x30
  Sum studiepoeng 30 0 30