Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert

Special Education

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Spesialpedagogikk 1 er et samlingsbasert heltidsstudium over ett semester.

  Opptakskrav og rangering

  For å starte på emnet kreves bestått førskolelærer- eller barnehagelærerutdanning, bestått allmennlærer- eller grunnskolelærerutdanning, bestått de fire første studieår av 5-årig desentralisert grunnskolelærerutdanning. Praktisk-pedagogisk utdanning eller relevant tre-årig høgskoleutdanning godkjennes også.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Studiet omfattes av Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Universitetet skal vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Spesialpedagogikk1 kan inngå som første del av årsenhet i spesialpedagogikk. Årsenhet spesialpedagogikk kan innpasses som del av masterstudiet i spesialpedagogikk ved NTNU.

  Videre studier

  Spesialpedagogikk1 kan inngå som første del av årsenhet i spesialpedagogikk. Årsenhet spesialpedagogikk kan innpasses som del av masterstudiet i spesialpedagogikk ved NTNU.

  Studiemodell

  Det er mulig å velge mellom to studieretninger; Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn, samlingsbasert, og Spesialpedagogikk 1 for 5.-10. trinn, samlingsbasert.

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester.

  Emne SP 2017
  Høst
  Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, for 1.-7. trinn 30
  GLB586, Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, for 5.-10. trinn 30
  GLU586, Spesialpedagogikk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  Sum studiepoeng 60 120