Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialpedagogikk, årsstudium

Special Education, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.03.2015
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Spesialpedagogikk 1 er et heltidsstudium over ett semester, mens Spesialpedagogikk 2 er et samlingsbasert studium på deltid over to semester.
   

  Opptakskrav og rangering

  Opptak til Spesialpedagogikk årsenhet forutsetter fullført og bestått førskolelærerutdanning, fullført og bestått de tre første studieår av grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10. I tillegg godkjennes praktisk-pedagogisk utdanning eller annen relevant treårig høgskoleutdanning.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Studiet omfattes av Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Høgskolen skal vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, eller er knyttet til desentralisert grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring.
  Andre studenter skal gjennomføre praksis i henhold til emnebeskrivelsene i faget.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Videre studier

  Spesialpedagogikk, årsstudium, kan brukes som en videreutdanningsenhet med opptakskrav definert ovenfor. Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng, kan inngå som skolerelevant fag som del av 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene. Årsstudiet kan også tas som del av masterstudiet i spesialpedagogikk ved NTNU.

  Studiemodell

  Det mulig å velge mellom to studieretninger; Spesialpedagogikk, årsstudium, for 1.-7. trinn og Spesialpedagogikk, årsstudium, for 5.-10. trinn.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  Spesialpedagogikk, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB486, Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB496, Spesialpedagogikk 2 for 1.-7. trinn 30 x30
  Spesialpedagogikk, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU486, Spesialpedagogikk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU496, Spesialpedagogikk 2 for 5.-10. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 120 120 0 120