Nord Universitet

Nord Universitet

Spesialpedagogikk, årsstudium

Special Education, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  02.01.2017
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  120 studiepoeng

  Innledning

  Spesialpedagogikk 1 er et heltidsstudium over ett semester, mens Spesialpedagogikk 2 er et samlingsbasert studium på deltid over to semester.
   

  Opptakskrav og rangering

  Opptak til Spesialpedagogikk årsenhet forutsetter fullført og bestått førskolelærerutdanning, fullført og bestått de tre første studieår av grunnskolelærerutdanning 1-7 eller 5-10. I tillegg godkjennes praktisk-pedagogisk utdanning eller annen relevant treårig høgskoleutdanning.

  Det kreves godkjent politiattest.

  Studiet omfattes av Skikkethetsvurdering etter Lov om universiteter og høgskoler § 4-10. Universitetet skal vurdere om den enkelte student er skikket for yrket. Denne skikkethetsvurderingen foregår gjennom hele studiet.

  Praksis

  Studenter som går 4. studieår i grunnskolelærerutdanning, eller er knyttet til desentralisert grunnskolelærerutdanning, skal ha veiledet praksis i samsvar med fagplan for praksisopplæring i grunnskolelærerutdanninga.
  Andre studenter skal gjennomføre praksis i henhold til emnebeskrivelsene i faget.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Videre studier

  Spesialpedagogikk, årsstudium, kan brukes som en videreutdanningsenhet med opptakskrav definert ovenfor. Spesialpedagogikk 1, 30 studiepoeng, kan inngå som skolerelevant fag som del av 4. studieår i grunnskolelærerutdanningene. Årsstudiet kan også tas som del av masterstudiet i spesialpedagogikk ved NTNU.

  Studiemodell

  Det mulig å velge mellom to studieretninger; Spesialpedagogikk, årsstudium, for 1.-7. trinn og Spesialpedagogikk, årsstudium, for 5.-10. trinn.

  Pensum på emnene godkjennes og publiseres for hvert semester

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  2018
  Høst
  Spesialpedagogikk, årsstudium, for 1.-7. trinn 60
  GLB486, Spesialpedagogikk 1 for 1.-7. trinn 30 30
  GLB496, Spesialpedagogikk 2 for 1.-7. trinn 30 x30
  Spesialpedagogikk, årsstudium, for 5.-10. trinn 60
  GLU486, Spesialpedagogikk 1 for 5.-10. trinn 30 30
  GLU496, Spesialpedagogikk 2 for 5.-10. trinn 30 x30
  Sum studiepoeng 120 120 0 120