Nord Universitet

Nord Universitet

Spill og opplevelsesteknologi, årsstudium

Games and Entertainment Technology, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Studiet gir yrkesrettet kunnskap om utvikling av digitalt innhold i form av opplæring, opplevelser og underholdning for ulike brukergrupper. Det digitale innholdet skal kunne presenteres på ulike medier som mobile enheter, nettsteder og spesielle enheter i opplevelsessentra.
  Målet for studiet er å utvikle kompetanse for utvikling av digitale tjenester og presentasjoner for anvendelse i opplæring, opplevelser, tjenesteyting og underholdning. En slik kompetanse består av kunnskap fra ulike fagområder som spilldesign, programmering, fortellerteknikk og design.

  Studiet inneholder emner som gir et grunnlag for planlegging og utvikling av aktuelle tjenester, presentasjoner og spill. Studiet gir en god innføring i følgende fagområder:

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Ved realkompetansevurdering vektlegges at søkeren har grunnleggende IT-ferdigheter tilsvarende datakortet, engelskkunnskaper slik at man er i stand til å lese engelsk faglitteratur og norskferdigheter slik at man er i stand til å skrive rapporter.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet skal studenten

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Noen av emnene er basert på forelesninger fulgt opp med øvinger og innleveringer. Andre emner benytter problembasert læring hvor opplegget er prosjekt- og gruppearbeid med veiledning.

  Studiet har varierte vurderingsformer ut fra hva som er mest hensiktsmessig i gitt emne. De mest vanlige er mappevurdering, prosjektrapporter, hjemmeeksamen, skriftlig og muntlig eksamen.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det kreves at studentene har egen bærbar PC som dekker maskinvarekrav til programvare tilknyttet studiet. Denne maskinen må medbringes til skolen alle dager. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Det kreves også at den enkelte student har egne lagringsmedier som dekker behovet for lagring av ulike filer til de enkelte emner.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres for studie- og emneplaner.

  Videre studier

  Studiet tilsvarer 1. studieår i bachelorgradsstudiet i spill og opplevelsesteknologi, og du kan søke overgang til 2. år i bachelorgradsstudiet.

   

   

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MMT1050, Introduksjon til 3D 5 5
  MMT1100, Tegning 2 5 5
  SPO1110, Grunnleggende programmering 10 10
  MMT1040, Digitale Media 5 5
  MMT1010, Tegning 1 5 5
  SPO1011, Game Design 1 5 5
  SPO1210, Game Lab 1 5 5
  SPO1310, Game Lab 2 5 5
  MMT1111, Animasjonshistorie 5 5
  SPO1410, Programmere 3D-spill 5 5
  SPO1510, Spillkultur 5 5
  Sum studiepoeng 60 30 30