Nord Universitet

Nord Universitet

Studenttillitsverv, 10 stp

Courses for Student Representatives, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.12.2016
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2017/2018

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Opptakskrav og rangering

  For å bli tatt opp på studiet kreves det at en har tillitsverv ved Nord universitet eller Studentinord.

  Forventet læringsutbytte

  Se innhold i emnene MET332 og MET335.

  Studiemodell

  Emne SP 2017
  Høst
  2018
  Vår
  MET332, Innføringskurs for studenttilltsvalgte 5 5
  MET335, Studenttillitsverv 5 5
  Sum studiepoeng 10 5 5