Nord Universitet

Nord Universitet

TV-produksjon, årsstudium

TV-production, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Denne årsenheten gir deg som student mulighet til å lære hvordan man jobber med enkle TV-produksjoner. Studiet har fokus på produksjons- og fortellerteknikk, lyd, TV-grafikk, TV-teknikk og en avsluttende produksjonsperiode.

  Studietilbudet er lagt til høgskolens avdeling i Steinkjer som har topp moderne datasaler, redigeringslabber, grafiske labber, grupperom med klippesuiter og eget TV- og lydopptaksstudio. Studentene har også tilgang til meget godt kamerautstyr, lyd- og lysutstyr og annet utstyr som trengs til slike produksjoner. Alle labber er utstyrt med den nyeste programvaren som kreves for slik type produksjon.

   

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Studiet er produksjonsorientert og innhold oppdateres jevnlig for å svare på de endringer som skjer i bransjen.

  Etter gjennomført årsstudium skal du som student

  Praksis

  I prosjektperioden vil man få velge mellom ulike praksisplasser i mediebedrifter som høgskolen har avtaler med, som Trønder-Avisa, Adresseavisen, NRK, Steinkjerfestivalen m. fl eller jobbe med selvstendige produksjoner.

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Studiet har varierte undervisningsformer. Undervisningen gjennomføres med basis i teori, men i studiegjennomføringen er det tydelig fokus på utstrakt bruk av praktiske øvinger og reelle produksjoner ut i felt og TV-studio.

  Studieevaluering

  Studentevaluering gjennomføres i alle emner.

  Videre studier

  Studiet engner seg meget godt til å kombinere med en 2-årig journalistutdanning for å få bachelorgrad, men kan også stå alene som et årsstudium som et etter- og videreutdanningstilbud for folk i bransjen, eller som har tenkt seg inn i denne bransjen.

  Man kan, etter fullført årsstudium, søke om å fortsette på 2. studieår i bachelorstudiet i multimedieteknologi (spesialisering Film- og TV-produksjon) ved Høgskolen i Nord-Trøndelag.

  Kostnader

  Det må påregnes noe reiseutgifter i forbindelse med produksjoner ute på ulike locations.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  MMT1010, Tegning 1 5 5
  MMT1210, Motion Graphics 5 5
  MMT1031, Medieprosjekt 1 10 10
  MMT1202, TV Teknologi 15 15
  MMT1061, Lydproduksjon 10 10
  MMT1040, Digitale Media 5 5
  MMT1006, Produksjons- og fortellerteknikk 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30