Nord Universitet

Nord Universitet

Uteklasserommet, 10 studiepoeng

Outside classroom walls, 10 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  10 studiepoeng

  Innledning

  Uteklasserommet: "Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis" er et nettverk for møte mellom lærerutdanningsinstitusjonen Nord universitet avd. Levanger og praksisfeltet (barnehage og skole). Som en del av tilbudet til deltakerne i nettverket kan de avlegge eksamen og få godkjent 5+5 studiepoeng.

  Opptakskrav og rangering

  Lærerutdanning.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  UKL510, Uteklasserommet: Læringsarena, erfaringer og utfordringer i praksis 5 x5
  UKL520, Uteklasserommet 2 5 x5
  Sum studiepoeng 10 0 10