Nord Universitet

Nord Universitet

Uteområdet som læringsarena, 30 stp

Outdoor Learning Arenas

Fakta

 • Dato for godkjenning

  15.02.2016
  Dekan, LÆR

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  UTEOMRÅDET SOM LÆRINGSARENA - "UTOLA" er et studium som går over to semester og tar sikte på å gi lærere, studenter og gårdbrukere kunnskaper og praktiske ferdigheter slik at uteområdene blir en bedre undervisningsarena enn klasserommet er, når viktige sider av intensjonene i læreplanverket for den 10-årige grunnskolen skal etterleves.

  Planen tar utgangspunkt i eksisterende rammeplanen for grunnskolelærerlærerutdanninga og LK06 og bygger på elementer fra natur- og miljøfag, kropp og helse, matematikk og mat og helse.

  Uteområdet som læringsarena (UTOLA) består av to emner som kan gjennomføres enkeltvis. UTOLA - modul 2 bygger ikke på spesielle forkunnskaper og bygger heller ikke på UTOLA - modul 1. Modul 2 er således en selvstendig enhet.

  * USL520 Uteområdet som læringsarena - modul 1, 15 stp
  * USL530 Uteområdet som læringsarena - modul 2, 15 stp

  Studentene skal tilegne seg teoretiske kunnskaper, men fremfor alt praktiske ferdigheter til å utnytte ulike naturtyper, kulturlandskap og nærmiljø i undervisningen i skolens ulike fag. Studentene skal utvikle evnen til å gi barn gode opplevelser, skape identitet og gjennomføre variert undervisning som øker muligheten for mestring for langt flere barn enn ved tilsvarende undervisning i klasserom. Aktivitetene skal på den annen side gi felles, konkrete erfaringer som basis for undervisningen i de ulike fag i klasserommet. Slik skal studentene bli i stand til å lære elevene å ta vare på natur, miljø og helse.
   

  Målgruppe

  Uteområdet som læringsarena er et studium som kan inngå som del av grunnskolelærerutdanningen eller som videreutdanning for lærere.

  Studiet er innrettet mot grunnskolen, men vil også være et nyttig studium for førskolelærere eller andre som arbeider med barn og unge. Enheten er videre ment som tilbud til gårdbrukere som ønsker å samarbeide med skoler.  

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på Nord universitet sine nettsider.

  Studiemodell

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  2017
  Høst
  2018
  Vår
  USL520, Uteområdet som læringsarena - modul 1 15 x15
  USL530, Uteområdet som læringsarena - modul 2 15 x15
  Sum studiepoeng 30 0 15 0 15