Nord Universitet

Nord Universitet

Utmarksforvaltning, årsstudium

Nature Conservation and Management, 60 credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.05.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  60 studiepoeng

  Innledning

  Årsstudiet i utmarksforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk og bruk av digitale kart.

  Årsstudiet i utmarksforvaltning er et tilbud til deg som ønsker å starte en høgere utdanning i utmarksforvaltning eller vil satse på utmarksbasert næring.

  Studiet inneholder emner som til sammen gir innsikt i viktige sider ved forvaltningsverdiene i utmarka. Det er lagt hovedvekt på vilt- og fiskeforvaltning.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter å ha gjennomført studiet har studentene fått

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, el-fiske og rypetakseringer.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Studenter som har fullført årsstudiet i utmarksforvaltning kan fortsette på bachelorgradsstudiet i utmarksforvaltning. Årsstudiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad i geografi.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Studenter som har fullført årsstudiet i utmarksforvaltning kan fortsette på bachelorgradsstudiet i utmarksforvaltning. Årsstudiet kan også inngå som en del av en bachelorgrad i geografi.

  Kostnader

  Det må påregnes noe utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  GEO1041, Kartografi 5 5
  GEO120, Geologi og vegetasjon 10 10
  NAT120, Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  BIO207, Zoologi 10 10
  Sum studiepoeng 60 30 30