Nord Universitet

Nord Universitet

Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium

Nature Conservation and Management - Bachelor's Programme

Fakta

 • Dato for godkjenning

  05.06.2015
  Dekan, NSN

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2014/2015

 • Studiepoeng

  197.5 studiepoeng

  Innledning

  Studiet i utmarksforvaltning består hovedsakelig av biologiske og forvaltningsrelaterte emner. Du lærer bl.a. om biologisk mangfold, forvaltning av vilt og fisk, landskapsplanlegging og forvaltning av norsk natur.

  Innholdet i studiet preges av biologiske emner og forvaltningsemner. Studiet gir en bred biologisk basiskunnskap som grunnlag for å kunne forvalte våre naturressurser. Emner som skogfag, økologi, zoologi, botanikk, naturforvaltning, arealplanlegging, kart og GIS (geografiske informasjonssystemer) er sentrale. Emnene i siste del av studiet legger vekt på å knytte undervisningen til reelle forvaltningssituasjoner i dagens samfunn.

  I emnet NAT330 Naturforvaltning gjennomføres en obligatorisk ekskursjon til utlandet.

  Bacheloroppgaven i 3. studieår gir mulighet til fordypning i et selvvalgt tema, gjerne i samarbeid med eksterne oppdragsgivere eller som deltaker i et av våre forskningsprosjekter.

  Opptakskrav og rangering

  Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

  Forventet læringsutbytte

  Etter fullført studium skal studenten

  Generell kompetanse:

  Kunnskap:

  Ferdigheter:

  Arbeids-, lærings- og vurderingsformer

  Undervisningen foregår som forelesninger, gruppearbeid og øvinger. I tillegg til forelesninger består de fleste emner av feltkurs, ekskursjoner og prosjektoppgaver. Deler av undervisningen foregår i felt: bl.a. praktisk elgjakt, sporing av store rovdyr, el-fiske og rypetakseringer. I enkelte emner er deler av undervisningen nettbasert eller samlingsbasert.

  Tekniske og andre forutsetninger

  Det forutsettes at studentene disponerer egen bærbar PC. Ved behov for digital kommunikasjon i studiet, inngår webkamera og hodetelefoner som del av standard tilbehør. Studentene må selv dekke kostnader til dette. Se gjeldende kravspesifikasjoner under «IT-tjenester» på HiNT sine nettsider.

  Internasjonalisering

  Naturforvaltning er et internasjonalt fagområde med felles nasjonale og globale utfordringer. Derfor er internasjonal erfaring og kjennskap til internasjonalt fagspråk viktig i utdanningen.

  HiNT har en avtale med University of Minnesota, College of Natural Resources som gir mulighet for å ta et semester der som en del av studiet. Studier i europeiske land eller i Canada, Australia og New Zealand kan også være aktuelt.

  Gjennom "NordNatur"-samarbeidet (flere høgskoler og universitet i Skandinavia, Finland, Baltikum og Island), er det mulighet til tilsvarende studieopphold i disse landene. Studenter som behersker russisk kan få studieopphold ved vårt samarbeidsuniversitet i Arkhangelsk.

  Kvalifikasjon/vitnemål

  Som utmarksforvalter kan du bli ansatt i en rekke ulike stillinger innen f. eks. naturforvaltning, vilt- og fiskeforvaltning, landskapsplanlegging, informasjonsarbeid og naturoppsyn.

  Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

  Studieevaluering

  Studentene evaluerer undervisning og innhold i alle emner.

  Videre studier

  Studiet gir muligheter for videre studium på masternivå ved norske og utenlandske universitet. Ta kontakt med studieveileder eller studieansvarlig for nærmere informasjon om dette.

  Kostnader

  Det må påregnes utgifter i samband med ekskursjoner og feltkurs til dekning av transport, overnatting og forpleining.

  Studiemodell

  Studiets emneplaner vedtas og publiseres for ett år av gangen. Endringer i utdanningsplanen kan forekomme.

  Emne SP 2014
  Høst
  2015
  Vår
  2015
  Høst
  2016
  Vår
  2016
  Høst
  2017
  Vår
  GEO104, Kartlære 5 5
  NAT120, Vilt og fiskeforvaltning 15 15
  SKO120, Innføring i skogfag 10 10
  BIO207, Zoologi 10 10
  BIO101, Kjemi, miljø og forurensning 10 10
  BIO140, Genetikk, atferd og evolusjon 10 10
  NAT203, Forvaltnings- og miljørett 5 5
  BIO201, Økologi 10 10
  NAT240, Naturregistrering 15 x15
  GEO220, Geografisk informasjonsbehandling 20 x20
  BIO206, Botanikk 10 10
  MET322, Anvendt statistikk 5 5
  NAT340, Arealplanlegging med GIS 20 x20
  NAT330, Naturforvaltning 20 x20
  BAC360, Bacheloroppgave 15 x15
  Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium - 2015-2018 - Alternative emner
  NAT231, Naturregistrering I 7.5 7.5
  GEO223, Geografisk informasjonsbehandling I 10 10
  NAT232, Naturregistrering II 7.5 7.5
  GEO224, Geografisk informasjonsbehandling II 10 10
  Utmarksforvaltning, bachelorgradsstudium - kull 2015-2018 - tilleggsemner 17.5
  MET111, Matematikk 7.5 7.5
  NAT101, Rovdyrbiologi og forvaltning 5 5
  NAT220, Praksis i naturforvaltning 5 xxxxx5
  Sum studiepoeng 197.5 62.5 57.5 15 45 5 65