Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk 2, 15 studiepoeng

Tutorial pedagogy 2, 15 ECTS

Fakta

 • Dato for godkjenning

  23.06.2016
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2016/2017

 • Studiepoeng

  30 studiepoeng

  Innledning

  Veiledningspedagogikk 2 er et tverrfaglig studium og en påbygning til veiledningspedagogikk 1. Studiets innhold og mål er å styrke veilederens menneskelige og faglige formelle kompetanse i veiledning til studenter, elever, fagtilsatte, ledere, brukere av ulike tjenester og andre grupper. Emnet VEP520 gir studentene anledning til å tilegne seg faglige kunnskaper, bevisstgjøre verdier og holdninger som er nødvendige for å fungere som veileder. Veileders rolle og funksjon vektlegges. Ferdighet til refleksjon og handling i ulike veiledningssituasjoner bidrar til at studenten får erfaringer med nye sider av veilederrollen. Målgruppen er ansatte i privat og offentlig sektor som utøver veiledning i utdanning og yrke. Eksempelvis personer med helse- og sosialfaglig bakgrunn, sykepleiere, lærere, førskolelærere, politi, ledere og ansatte i ulike etater.

  Det teoretiske og praktiske fundamentet i veiledning bygger på humanistisk tradisjon, konfluent pedagogikk, gestaltteori, personsentrert teori, systemteori og kognitiv teori. Sentrale innholdskomponenter i studiet er veiledningsteori- og metode, relasjonskompetanse, etikk, gruppeprosess, konflikthåndtering, pedagogikk.

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til studiet er:
  * Bachelorgrad eller tilsvarende
  * Opptak etter vurdering av realkompetanse

  Det tilbys et innpasningsemne på 5 stp for søkere som har Veiledningspedagogikk 1 (10 stp) fra før. Søkere som har Veiledningspedagogikk 1 (10 stp) fra før må ta innpasningsemnet på 5 stp for å kunne ta eksamen i Veiledningspedagogikk 2 (15 stp).

  Videre studier

  Veiledningspedagogikk 3 (15 stp)

  Studiemodell

  Emnet VEP520 tilbys både høst og vår. Eksamen kan avlegges høsten 2016 eller våren 2017.

  Emne SP 2016
  Høst
  2017
  Vår
  VEP520, Veiledningspedagogikk 2 30 1515
  Valgemne 5 studiepoeng
  VEP515, Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne 10 55
  Sum studiepoeng 30 20 20