Nord Universitet

Nord Universitet

Veiledningspedagogikk, årsstudium

Pedagogics and Counselling, 60 Credits

Fakta

 • Dato for godkjenning

  22.04.2015
  Dekan, HEL

 • Gjelder for studenter tatt opp studieåret

  2015/2016

 • Studiepoeng

  100 studiepoeng

  Innledning

  Veiledningspedagogikk består av tre emner som kan gjennomføres enkeltvis.

  Innpasningsemnet Veiledning i tverrfaglig perspektiv, 5 studiepoeng tilbys til søkere som har Veiledningspedagogikk 1, 10 studiepoeng fra før.

  Opptakskrav og rangering

  Opptakskrav til studiet er:
  * Bachelorgrad eller tilsvarende
  * Opptak etter vurdering av realkompetanse

  Studiemodell

  Emnene VEP510, VEP520 og VEP515 er emner som har en varighet på ett semester, men de tilbys både i høstsemesteret og i vårsemesteret. Emnet VEP530 går over to semester, med eksamensavvikling på våren.

  Emne SP 2015
  Høst
  2016
  Vår
  Innpasningsemne 10
  VEP515, Veiledning i tverrfaglig perspektiv, innpasningsemne 5 5
  VEP510, Veiledningspedagogikk 1 30 1515
  VEP520, Veiledningspedagogikk 2 30 1515
  VEP530, Veiledningspedagogikk, 3 30 X30
  Sum studiepoeng 100 40 65